Darbo teisė

Home » Privatiems » Darbo teisė

Teisininkai konsultuoja darbo teisės klausimais, rengia dokumentus, atstovauja fiziniams asmenims darbo ginčuose. Mūsų teisininkų patirtis ir profesionalumas garantuoja, kad suteiksime klientui teisinę pagalbą, kuri apims visus su darbo teisiniais santykiais susijusius aspektus.

Teisininkai konsultuoja  visais darbo teisės klausimais – darbo sutarčių sudarymo, darbo tvarkos organizavimo, darbuotojų perkėlimo, drausminės atsakomybės taikymo, darbo santykių pasibaigimo ir kt.

Teisininkai rengia darbuotojo ir darbdavio susitarimus įforminančius dokumentus, įskaitant nekonkuravimo susitarimus, konfidencialumo sutartis, darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašus.

Teisininkai fiziniams asmenims teikia šias paslaugas:

  • Darbo sutarčių pažeidimas;
  • Teisės ir pareigos pagal konfidencialumo sutartį;
  • Teisės ir pareigos pagal nekonkuravimo susitarimą;
  • Vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimas;
  • Neteisėtas darbo sutarties nutraukimas;
  • Atstovavimas visuose teismuose vykstančiuose ginčuose.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu  –  8 620 58004, arba rašykite info@teisesbiuras.lt