Darbo teisė

Home » Privatiems » Darbo teisė

UAB „Teisininkų biuras“ teisininkai konsultuoja darbo teisės klausimais, rengia dokumentus, atstovauja fiziniams asmenims darbo ginčuose. Mūsų teisininkų patirtis ir profesionalumas garantuoja, kad suteiksime klientui teisinę pagalbą, kuri apims visus su darbo teisiniais santykiais susijusius aspektus.

UAB „Teisininkų biuras“ teisininkai konsultuoja  visais darbo teisės klausimais – darbo sutarčių sudarymo, darbo tvarkos organizavimo, darbuotojų perkėlimo, drausminės atsakomybės taikymo, darbo santykių pasibaigimo ir kt.

UAB „Teisininkų biuras“ teisininkai rengia darbuotojo ir darbdavio susitarimus įforminančius dokumentus, įskaitant nekonkuravimo susitarimus, konfidencialumo sutartis, visiškos materialinės atsakomybės sutartis, darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašus.

UAB „Teisininkų biuras“ teisininkai fiziniams asmenims teikia šias paslaugas:

  • Darbo sutarčių pažeidimas;
  • Teisės ir pareigos pagal konfidencialumo sutartį;
  • Teisės ir pareigos pagal nekonkuravimo susitarimą;
  • Teisės ir pareigos pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
  • Vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimas;
  • Neteisėtas darbo sutarties nutraukimas;
  • Atstovavimas visuose teismuose vykstančiuose ginčuose.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu  –  8 620 58004, arba rašykite info@teisesbiuras.lt