Nekilnojamo turto ir statybų teisė

Home » Privatiems » Nekilnojamo turto ir statybų teisė

Teisės konsultacijos, skundų, prašymų, teismo procesinių dokumentų rengimas ginčuose dėl statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (savavališkos statybos, išduoto statybą leidžiančio dokumento teisėtumo įvertinimas). Atstovavimas klientų interesams teisme, vietos savivaldos ir valstybės institucijose.

Teisės konsultacijos visais nekilnojamojo turto sandorių (pirkimas ir pardavimas, nuoma ir kita) sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, nuginčijimo klausimais. Nekilnojamojo turto sandorių projektų parengimas, teisinis sutarčių įvertinimas.

Statybų teisė